Jord

I forbindelse med byggeri er jordarbejde et vigtigt element, da det er her dit byggeri skal være fremadrettet. Det er derfor essentielt, at grundlaget er i orden, og at du ikke bygger på dårlig jordbund som kan medføre sætnings-skader. Derfor arbejder vi oftest sammen med en geotekniker/rådgiver, for at lave parameter undersøgelse af jordbunden. På den måde er vi sikre på at finde den bedste løsning for dig og dit fremtidige byggeri.

I forbindelse med jordarbejde udfører vi følgende opgaver:

  • Udgravning af jord for bygninger og fundamenter herunder etablering af sandpude mv.
  • Udgravning af forurenet jord samt bortkørsel til godkendt deponi
  • Udgravning til forsyningskabler el, vand, kloak mv.
  • Opgravning og sløjfning af olietank

Vi tilbyder også nedrivning Se mere her

Jord

Er du interesseret i ovenstående og ønsker hjælp, så kontakt os via nedenstående link idag og hør nærmere omkring hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os