Kloak

Korrekt håndtering af regn- og spildevand er vigtig for at beskytte miljøet, herunder vores drikkevand. Dette gør vi via følgende metoder:

  • Etablering af nyt spildevand og regnvandssystem
  • Faskiner og regnbede
  • Kloakering i åbenland, nedsivninger, minirens, beplantet filteranlæg og pileanlæg
  • Udskilleranlæg og pumpebrønde
  • Separation af kloaksystem

Det er meget individuelt hvilken løsning der er den rigtige i forhold til krav, by eller landzone og præferencer. Derfor går vi meget op i at informere dig, som kunde, i forhold til løsninger og valgmuligheder

Yderligere laver vi følgende på eksisterende kloaksystemer:

Vi tilbyder også nedrivning Se mere her

Kloak

Er du interesseret i ovenstående og ønsker hjælp, så kontakt os via nedenstående link idag og hør nærmere omkring hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os