Nedrivning af hus

Bygge og anlægs sektoren står for 1/3 af den samlede mængde affald i hele Danmark. I dag bliver min. 87% af byggeaffaldet brugt til anden nyttiggørelse som f.eks. energiudnyttelse ved forbrænding, hvilket ikke er den optimale cirkulære udnyttelse.

Anden nyttiggørelse er ikke med til at få materialerne tilbage i værdikæden og mindske det store forbrug af naturens ressourcer. Hvorfor vi arbejder med selektiv/nænsom nedrivning. Det betyder at vi nænsomt og grundigt sorterer byggeaffaldet, sådan at mest muligt holder værdien og kan genanvendes cirkulært.

  • Nænsom nedrivning – cirkulær ressourcekortlægning og afsætning til bedre genanvendelse
  • Formidling af miljøscreening samt kortlægning af miljøfarlige stoffer
  • Certificeret miljøsanering af pcb, asbest, bly m.m.
  • Traditionelt nedrivning – almindelig nyttiggørelse

Ønsker du at kontakte os? Gør det her

Nyheder

Vores partner Franck Miljø- og Geoteknik har skrevet en spændende artikel omkring vores arbejde i forbindelse med genanvendelse af byggeaffald med god samvittighed og på miljørigtig vis.

Vores arbejde omhandler blandt andet en grundig forundersøgelse af materialer i bygninger for at kunne identificere miljøfarlige stoffer og få disse sorteret fra, sådan at vi kan genanvende resten af materialerne velvidende at de er rene og ikke forurener miljøet.

Læs artiklen via følgende link:

Link: Genanvendelse med god samvittighed

Kontakt os